Latvijas Nacionālais arhīvs klātienē pieņem tikai ar iepriekšēju pierakstuja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti.

Klātienes pakalpojumi - arhīva izziņu pieprasījumu pieņemšana un darbs lasītavā - tiek sniegti tikai ar iepriekšēju pierakstu.

Sagatavotās arhīva izziņas, dokumentu kopijas klātienē neizsniedz (nosūta elektroniski vai pa pastu).

Arhīva izziņu var pieprasīt:

Lūdzam ņemt vērā, ka pa e-pastu sūtītajiem pieprasījumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Ierodoties Arhīvā jāievēro Klātienes pakalpojumu saņemšanas noteikumi!

Tālrunis informācijai par arhīva izziņām +371 27018616 vai +371 29572978,
e-pasts: lna-izzinas@arhivi.gov.lv

Klātienes pakalpojumi - Arhīva izziņu pieprasījumu pieņemšana un darbs lasītavā - tiek sniegti tikai neatliekamos gadījumos, ja klients norāda īpaši svarīgu iemeslu un tikai ar iepriekšēju pierakstu.