Latvijas Nacionālais arhīvs klātienes pakalpojumus sniedz  tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Aizliegts ierasties arhīvā ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).

Klientiem, ierodoties Arhīvā, jāievēro „Arhīva klātienes pakalpojumu saņemšanas noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības laikā”, higiēnas un sociālās (fiziskās) distancēšanās prasības. Uzturoties Arhīvā jāizmanto savus rakstāmpiederumus, citas ierīces un piederumus, nenododot tos citām personām.

Klātienes pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši  un “Norādījumiem Arhīva pakalpojumu sniegšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā”.

Aicinām vēlreiz rūpīgi izvērtēt arhīva klātienes apmeklējuma nepieciešamību, tā vietā izmantojot arhīva pakalpojumus attālināti.

Arhīva izziņu var pieprasīt:

Lūdzam ņemt vērā, ka pa e-pastu sūtītajiem pieprasījumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Tālrunis informācijai par arhīva izziņām + 371 20027447
e-pasts: LNA.izzinas@arhivi.gov.lv