Dokumentu glabāšanas termiņu saraksti un paraugnomenklatūras


Dokumentu paraugi

Aktu paraugi par dokumentu nodošanu un pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā

Iesnieguma paraugs par dokumentu nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā pirms noteiktā glabāšanas termiņa beigām institūcijā

Iesnieguma paraugs par dokumentu glabāšanas termiņa pagarināšanu

Līguma paraugs par elektronisko, audiovizuālo, foto vai skaņas dokumentu nodošanu un pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā:

Lietas vāka noformējuma paraugs

Lietā esošo dokumentu uzskaites saraksta paraugs

Lietas apliecinājuma ieraksta paraugs

Akta par iztrūkstošajiem dokumentiem paraugs

Akta par dokumentu meklēšanas izbeigšanu paraugs

Akta par meklēšanas rezultātā neatrastiem dokumentiem paraugs

Akta par dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi paraugs

Akta par dokumenta bojāeju vai neglābjami bojātiem dokumentiem paraugs