Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem valsts glabāšanā likvidējamo komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu arhīviski vērtīgos dokumentus un maksātnespējīgo komercsabiedrību personāla dokumentus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Maksātnespējas administrators vai likvidators iesniedz iesniegumu par dokumentu nodošanu valsts glabāšanā.

 2. Glabāšanas vietas saskaņošana
  Arhīvs sazinās ar pakalpojuma pieprasītāju, informē par dokumentu nodošanas vietu un saskaņo laikus.

 3. Dokumentu nodošana valsts glabāšanā
  Pakalpojuma pieprasītājs nogādā nododamos dokumentus uz norādīto arhīva struktūrvienību un nodod valsts glabāšanā.

 4. Nokumentu nodošanas akta un izziņas izsniegšana
  Arhīvs sagatavo un uz pieprasītāja norādīto adresi nosūta aktu un izziņu par dokumentu nodošanu valsts glabāšanā.

Saņemt pakalpojumu