Dokumentu klasifikācijas shēmas iesniegšana

Institūcijas var iesniegt saskaņošanai un saskaņot ar LNA dokumentu klasifikācijas shēmu.

Glabāšanas termiņu iesniegšana

Institūcijas var iesniegt saskaņošanai un saskaņot ar LNA glabāšanas termiņu sarakstu.

Citu dokumentu iesniegšana

Institūcija var iesniegt LNA citus dokumentus.