2024. gada 7. maijā Ministru kabinets ir pieņēmis regulējumu - MK noteikumus Nr. 282 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.

Institūcijas pienākumi:

1. noteikt dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību institūcijā;

Kārtība var būt normatīvais akts, kurš apraksta visas darbības ar dokumentiem institūcijā, kā arī var būt dokuments, kurš apraksta tikai institūcijai specifiskās darbības.

2. norīkot par dokumentu un arhīva pārvaldību atbildīgās personas un nosaka to pienākumus;

Par dokumentu un arhīva pārvaldību atbildīgās personas var tikt norīkotas ar rīkojuma dokumentu vai arī to atbildība var tikt fiksēta amata vai darba aprakstos, darba līgumos utml.

3. mainoties institūcijas personālam, nodrošināt institūcijas darbinieka rīcībā esošo dokumentu nodošanu un pieņemšanu;

Paraugs - Akts par dokumentu nodošanu un pieņemšanu mainoties institūcijas atbildīgajām personām.

4. saskaņot ar LNA klasifikācijas shēmu;

Klasifikācijas shēmu saskaņo reizi piecos gados vai ja ir nozares (piemēram, pašvaldības, izglītības iestāžu) klasifikācijas shēma - reizi astoņos gados.

5. sakārtot un aprakstīt dokumentus;

Piecu gadu laikā institūcija sakārto arhīvā nododamos dokumentus un sastāda to uzziņu un uzskaites dokumentus.

Paraugi:

6. nodot pastāvīgi glabājamos dokumentus LNA.

Papīra dokumentus nodod 15 gadu laikā kopš to radīšanas, elektroniskos dokumentus - 5 gadu laikā.