Latvijas Nacionālajā arhīvā pēc klienta pieprasījuma veic dokumentu iesējuma oriģinālā šuvuma daļēju vai pilnīgu atjaunošanu.

Pakalpojuma ietvaros klients nogādā dokumentu arhīvā. Arhīva speciālists veic dokumentu iesiešanu.

Dokumentu iesiešana ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā.