Institūcijas lietotājam iespējams apskatīt Latvijas Nacionālā arhīva uzkrāto informāciju par institūciju.

Ja norādītā informācija par iestādes vadītāju, EK priekšsēdētāju, atbildīgo par dokumentu pārvaldību, atbildīgo par iestādes arhīvu nav aktuāla, to labo. Iespējams nomainīt pret citu iestādei piekārtoto darbinieku vai ievadīt jaunu darbinieku. Iespējams pievienot vairākas atbildīgās personas par iestādes arhīvu.

Blokā “Arhīva telpu raksturojums” aktualizē ziņas par arhīva telpām. Iespējams pievienot ziņas par vairākām dažādās atrašanās vietās izvietotām arhīva telpām.

Blokā “Pases datne” pievieno aktuālo institūcijas arhīva pases datni.

Blokā “Klasifikācijas shēmas” un “Glabāšanas termiņi” var iesniegt saskaņošanai Latvijas Nacionālajā arhīvā dokumentu klasifikācijas shēmu un dokumentu glabāšanas termiņus (2012.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi“ 43. -48. punkti nosaka, ka ar Latvijas Nacionālo arhīvu jāsaskaņo dokumentu klasifikācijas shēma un dokumentu glabāšanas termiņi.). Iesniegt klasifikācijas shēmas un glabāšanas termiņus iespējams arī no sākumlapas, izvēloties saiti „Iesniegt Klasifikācijas shēmu” vai „Iesniegt Glabāšanas termiņu”.

Blokā “Aprakstu saskaņošana Latvijas Nacionālajā arhīvā” redzami arhīvā iesniegto glabājamo vienību saraksti, kas glabājas institūcijas arhīvā.

Blokā “Glabājas iestādē uz laiku” parāda, vai ir glabājamās vienības, kuras iestādei atstātas lietošanā /izsniegtas no LNA lietošanai uz noteiktu laika periodu.

Blokā “Likvidēto juridisko personu dokumenti, kas glabājas juridiskās personas arhīvā” norāda ziņas par citas juridiskas personas dokumentiem, kas glabājas iestādes arhīvā.

Sistēma attēlo iestādei sniegtās konsultācijas, tās sakārtotas pēc datuma dilstošā secībā.

Katru konsultāciju iespējams izvērst, nospiežot uz kreisajā pusē piekārtotās izvēršanas ikonas.

No konsultāciju loga iespējams arī pieprasīt konsultāciju, nospiežot pogu “Pieprasīt konsultāciju”.

Sistēma attēlo visus ar uzraudzības iestādi noslēgtos līgumus.

Sistēma attēlo institūcijā veiktās iestādes arhīva un dokumentu pārvaldības arhīvu inspekcijas kontroles.

Te iespējams redzēt gan plānoto kontroli, gan veiktās kontroles rezultātus.

Sistēma attēlo Latvijas Nacionālā arhīva saraksti ar  institūciju uzraudzības un kontroles jautājumos.

Sistēma attēlo institūcijas deklarētās informācijas sistēmas.

Institūcija var ievadīt vai labot ziņas par  informācijas sistēmām.