• Arhīvs ir gan informācijas un dokumentu kopums, gan iestāde, kur tie glabājas.
  • Latvija Nacionālais arhīvs (LNA) ir valsts arhīvs. Tam ir 20  struktūrvienības visā Latvijā. Kontakti
  • Arhīva galvenais uzdevums ir savākt, sakārtot un saglabāt sabiedrības radītos dokumentus un padarīt tos pieejamus interesentiem. Pakalpojumi
  • Arhīva uzkrāto informāciju iespējams iepazīt gan arhīva lasītavās, gan attālināti, izmantojot pieejamās datu bāzes.