Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkā pieejami šādi pakalpojumi:

  • Literatūras izsniegšana no bibliotēkas fonda

  • Bibliogrāfisko sarakstu sagatavošana

  • Uzziņu sniegšana un konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem un literatūras pasūtīšanu

  • Kopiju izgatavošana (maksas pakalpojums)

  • Ekskursija pa bibliotēku (jāpiesaka iepriekš pa telefonu)

Lasītāju ievērībai:

  • Bibliotēka apkalpo visus lasītājus, izsniedzot lasītavā visus fondā esošos izdevumus

  • Mājas abonements ir tikai Nacionālā arhīva darbiniekiem, kuriem grāmatas izsniedz ne ilgāk kā uz vienu mēnesi. Žurnālus izsniedz uz 2 nedēļām

  • Uzziņu izdevumus, laikrakstus un retās grāmatas mājas abonementā neizsniedz

  • Sabojātais vai nozaudētais iespieddarbs jāaizvieto ar tādu pašu vai līdzvērtīgu izdevumu, vai jāatlīdzina desmitkārtīgā vērtībā

  • Lasītājiem pierakstoties jāuzrāda pase un jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem