Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkā pieejami šādi pakalpojumi:

 • Informācija par bibliotēkas krājumu, bibliotēkas lietošanas noteikumiem un sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Grāmatu un citu informācijas nesēju lietošana lasītavā;
 • Iespieddarbu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas;
 • Tematisko, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumu, informācijas meklēšanas sistēmām, katalogiem un kartotēkām;
 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi;
 • Ekskursija pa bibliotēku (jāpiesaka iepriekš pa telefonu).

Lietotāju ievērībai:

 • Reģistrējoties bibliotēkā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 • Bibliotēka apkalpo visus lietotājus, izsniedzot lasītavā visus krājumā esošos izdevumus;
 • Mājas abonements ir tikai Nacionālā arhīva darbiniekiem, kuriem grāmatas izsniedz ne ilgāk kā uz vienu mēnesi, žurnālus izsniedz uz 2 nedēļām;
 • Uzziņu izdevumus, laikrakstus, retās grāmatas un seniespiedumus mājas abonementā neizsniedz;
 • Sabojātais vai nozaudētais iespieddarbs jāaizvieto ar tādu pašu vai līdzvērtīgu izdevumu vai jāatlīdzina desmitkārtīgā vērtībā.