Ventspils zonālais valsts arhīvs

Ventspils zonālais valsts arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Ziemeļkurzemes valsts un pašvaldību institūcijās.