Audiovizuālo dokumentu kopiju pasūtīšana ir e-pakalpojums, kas pieejams Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) portālā.

Pasūtīt audiovizuālā dokumenta kopiju

Pieslēgties LNA portālam var ar savu paroli, ko var iegūt, reģistrējoties LNA portālā, vai autentificējoties, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Pēc pieslēgšanās LNA portālam no izvēlnes „Pakalpojumi” izvēlas sadaļu „E-pakalpojumi”, kurā ir pieejams pakalpojums „Audiovizuālo dokumentu kopiju pasūtīšana”.

1. Dokumentu kopijas pieprasīšana

Audiovizuālo dokumentu kopiju pasūtīšanas pieprasījumā norāda šādu informāciju:

 • klienta vārds, uzvārds, personas kods;
 • klienta kontakttālrunis, e-pasta adrese, faktiskā adrese,
 • ziņas par kopējamo dokumentu, kopijas tehniskie parametri, informācija par izmantošanas mērķi;
 • vēlamais kopijas saņemšanas termiņš;
 • kopiju saņemšanas veids (portālā, pa pastu uz norādīto adresi vai saņemt personiski, ierodoties arhīvā).

Vienā pieprasījumā iespējams pasūtīt viena vai vairāku dokumentu kopijas. Nospiežot pogu “Pievienot jaunu”, pieprasījumam pievieno interesējošā dokumentu veida pasūtīšanas formu:

Dokumenta kopijas pasūtīšanas formā par katru nepieciešamo kopiju norāda:

 • uzziņas kodu (ieraksta fonda Nr. un dokumenta Nr.), piemēram, F1.55;
 • dokumenta nosaukumu, piemēram, Pēdējā brīdī;
 • informācijas nesēju, kā vēlas saņemt sagatavoto kopiju (tiešsaistē vai ārējā datu nesējā), izvēlas no klasifikatora Nesējs;
 • dokumenta formātu, kādā kopija jāsagatavo, izvēlas no klasifikatora;
 • kopijas izmantošanas veidu – norāda, kādam mērķim izmantos kopiju;
 • ja vēlaties pasūtīt dokumenta fragmentu, piezīmēs norādiet dokumenta laika kodus attiecīgajam fragmentam.

Pēc pieprasījuma lauku aizpildīšanas nospiež pogu “Iesniegt”. Kad informācija ir veiksmīgi saglabāta, arhīvā uzsāk pieprasījuma apstrādi.

 

2. Pakalpojuma izvērtēšana un dokumentu kopiju sagatavošana

Arhīvs izvērtē, vai pieprasījumā ir visas ziņas, lai sagatavotu pasūtītās dokumentu kopijas. Ja nepieciešama papildus informācija, arhīvs pieprasa klientam papildziņas. Informāciju par papildziņu pieprasīšanu klientam nosūta uz e-pastu un uz lietotāja kontu portālā.

Papildziņas klients var iesniegt portālā, pieprasījuma blokā “Sarakste ar pakalpojuma izpildītāju”. Papildziņas iesniedz, nospiežot pogu “Pievienot”, un pēc tam laukā “Sarakste” ieraksta pieprasīto informāciju vai arī pievieno datni (failu), kurā atrodamas nepieciešamās papildziņas.

Ja iesniegtā informācija ir pietiekama, arhīvs uzsāk pieprasīto dokumentu kopiju sagatavošanu.

3. Dokumentu kopēšanas pieprasījuma sagatavošana

Arhīvs dokumentu kopijas uzsākt sagatavot pēc dokumentu kopēšanas pieprasījuma saņemšanas. Arhīvs sagatavo dokumentu kopēšanas pieprasījuma projektu un nosūta to klientam portālā, pieprasījuma blokā „Sarakste ar pakalpojuma izpildītāju” vai uz klienta norādīto e-pastu. Klients dokumentu kopēšanas pieprasījumu saskaņo un paraksta. Parakstītu dokumentu kopēšanas pieprasījumu klients nosūta arhīvam.

4. Rēķina sagatavošana

Arhīvs pēc apstiprināta un parakstīta dokumentu kopēšanas pieprasījuma saņemšanas sagatavo rēķinu. Izmaksas par pasūtīto kopiju sagatavošanu arhīvs aprēķina saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Sagatavoto rēķinu arhīvs nosūta klientam portālā vai uz norādīto e-pastu.

5. Dokumentu kopiju saņemšana

Sagatavotās dokumentu kopijas  klients saņem pēc rēķina apmaksas. Kopijas klientam tiek piegādātas tiešsaistē, uz e-pastu nosūtot saiti, kur attālināti var pieslēgties un saņemt kopijas, vai arī kopijas ieraksta klientam viņa piegādātajā ārēja datu nesējā.