Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Audiovizuālā dokumenta noskatīšanās vai skaņas dokumenta noklausīšanās arhīvā, ja tam nepieciešams speciālais arhīva aprīkojums un arhīva darbinieka klātbūtne

Procesa apraksts

  1. Arhīva dokumenta noskatīšanās/ noklausīšanās
    Klients arhīvā, izmantojot speciālo arhīva aprīkojumu, noskatās/ noklausās dokumentu

  2. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klients iesniedz rakstisku pieprasījumu

  3. Rēķina apmaksa
    Klients samaksā rēķinu atbilstoši cenrādim

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu