Eiropas Savienība un starptautiskā sadarbība

Latvijas Nacionālais arhīvs darbojas dažādās Eiropas Savienības institūcijās, kas saistītas ar arhīvu jomu:

Eiropas Savienības projekti arhīvu un dokumentu pārvaldībā:

Informācija par ES arhīvu politiku Eiropas Komisijas mājas lapā:

Starptautiskā arhīvu padome

Augstākā profesionālā organizācija, kas apvieno visas pasaules arhīvus ir Starptautiskā arhīvu padome. Starptautiskā arhīvu padomē ir vairāk kā 1600 biedri no 190 valstīm. Tās misija ir sekmēt dokumentu un arhīvu pārvaldību un izmantošanu, cilvēces dokumentārā mantojuma saglabāšanu, daloties pieredzē, pētījumos, idejās par profesionāliem arhīvniecības un dokumentu pārvaldības jautājumiem, arhīvu institūciju vadību un organizāciju.

Starptautiskajā arhīvu padomē pārstāvēts ir arī Latvijas Nacionālais arhīvs.

Citas nozaru starptautiskās organizācijas: