E-pakalpojuma soļi:

1. Dokumentu pasūtīšana

Ja pētnieks vēlas iepazīties ar kāda fonda dokumentu aprakstu, tad pieprasījumā pētniekam jānorāda interesējošā arhīva fonda numurs, nosaukums un apraksta numurs;

Ja pētnieks vēlas iepazīties ar kāda fonda dokumentiem, tad pieprasījumā pētniekam jānorāda interesējošā arhīva fonda numurs, nosaukums, apraksta numurs kā arī nepieciešamo lietu / glabājamo vienību numuri.

Aizpildītu pieprasījuma formu pētnieks iesūta Latvijas Nacionālajam arhīvam, norādot laiku, kad vēlas ar dokumentiem iepazīties.

2. Dokumentu saņemšana lasītavā

Ar pieprasītajiem dokumentu oriģināliem pētnieks var iepazīties lasītavā. Dokumenti lasītavā tiek glabāti vienu mēnesi no to pasūtīšanas.

Informācija par Latvijas Nacionālā arhīva lasītavām un to darba laikiem ir atrodama šeit.

Elektroniskus dokumentus arhīvs ievieto e-pakalpojumu sistēmā un pētniekam paziņo informāciju, kā piekļūt datiem. Pieprasītie elektroniskie dokumenti arhīva e-pakalpojumu sistēmā ir pieejami apskatei vienu mēnesi.

Šo e-pakalpojumu var izmantot tikai lietotāji, kas portālā reģistrējušies darbam arhīva lasītavās.

Reģistrēties darbam LNA lasītavā iespējams šeit

Reģistrētiem lietotājiem dokumentus iespējams pasūtīt šeit
(Pasūtītie dokumenti lasītavā pieejami pēc 3 darba dienām)

Dokumentu izmantošanas kārtība Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās