Statuss:
Realizācijā esoši
25.06.2021.
Latvijas Nacionālais arhīvs ir sadarbības partneri Būvniecības valsts kontroles biroja īstenotajā ERAF projektā “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” (Nr.2.2.1.1./19/I/005) Projekta aktualitātes