Līgumi


Ieteikumi un rekomendācijas

Eiropas Savienības Padomes Ieteikums par prioritāriem pasākumiem sadarbības stiprināšanai Eiropas arhīvu jomā (2005/835/EK)