E-pakalpojuma soļi:

1. Iesniegums darbam lasītavā

Iesniegumā jānorāda vismaz šāda informācija:

  • kuras Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības lasītavā vēlas strādāt (Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Alūksnes zonālajā valsts arhīvā u.c.),
  • klienta faktiskā adrese,
  • pētāmās tēmas nosaukums vai īss apraksts,
  • pētījuma mērķis (diplomdarba izstrāde; zinātniska pētījuma izstrāde u.tml.).

Pēc informācijas norādīšanas Jums jānospiež pogu “Iesniegt”. Kad informācija ir veiksmīgi saglabāta, arhīvā tiek uzsākta iesnieguma apstrāde.

Reģistrēties darbam LNA lasītavā

2. Iesnieguma izvērtēšana un lasītāja reģistrēšana

Arhīvs izvērtē klienta iesniegumu. Klienta pieprasījumu neakceptē, ja nav pievienots pamatojuma dokuments pieejai ierobežotas pieejamības dokumentiem, arhīvā nav pieejami pieprasītās tēmas un norādītā hronoloģiskā perioda dokumenti, vai arī pētnieks ir pārkāpis darba noteikumus kādā LNA lasītavā. Noraidījuma gadījumā klientam tiek paziņots noraidīšanas pamatojums.