Arhīvu inspekcija ir Latvijas Nacionālā arhīva direktora tiešā pakļautībā esoša struktūrvienība, kas pilda vienu no Latvijas Nacionālajam arhīvam likumā noteiktajām funkcijām – uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un akreditētos privātos arhīvos.

Arhīvu inspekcijas galvenie uzdevumi ir:

  • veikt pārbaudes institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
  • veikt plānotās un operatīvās pārbaudes Arhīvu likumā noteiktajos gadījumos akreditētos privātos arhīvos dokumentu pārvaldības un nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos;
  • veikt administratīvā pārkāpuma procesu Arhīvu likuma prasību pārkāpumu gadījumos, t.sk. - pieņemt lēmumus par soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietās par dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārkāpumiem, kā arī par arhīva dokumentu izmantošanas kārtības pārkāpumiem Latvijas Nacionālā arhīva, institūcijas arhīva vai akreditēta privāta arhīva telpās (lasītavā);
  • izskatīt institūciju un privātpersonu iesniegumus par Arhīvu likuma normu pārkāpumiem institūcijās un LNA struktūrvienībās.

Arhīvu Inspekcija

inspekcija [at] arhivi.gov.lv