No 2021.gada 1.maija institūcija Iestāžu portālā pieejamos e-pakalpojumus var izmantot, iesniedzot pieteikumu Latvijas Nacionālajam arhīvam. Institūcijas lietotājam pirms Iestāžu portāla lietošanas ir jāiesniedz institūcijai saistību raksts.

Iestāžu portāla logos apskatāmā un ievadāmā informācija un darbību scenāriji aprakstīti sistēmas lietotāja rokasgrāmatā.

Jautājumu gadījumā par Iestāžu portāla izmantošanu lūdzam rakstīt iestazu.portals@arhivi.gov.lv vai zvanīt pa tālruni: +371 28805046.

Lai izmantotu Iestāžu portālu, institūcijai un tās lietotājiem ir jāiepazīstas un jāievēro:

Institūcijas, kuras izmanto Iestāžu portālā pieejamos e-pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu var turpināt izmantot Iestāžu portālu saskaņā ar līgumu, vai arī izmaiņu gadījumā iesniegt pieteikumu atbilstoši Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas Iestāžu portāla e-pakalpojumu pieejamības un izmantošanas noteikumiem institūcijām.

Uz Iestāžu portālu