Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients iesniedz pieprasījumu rakstiskā formā.

 2. Līguma noslēgšana
  Arhīvs noslēdz līgumu ar klientu par izsniegšanas nosacījumiem un termiņiem. Līgumu var parakstīt elektroniski.

 3. Pakalpojuma apmaksāšana
  Pakalpojuma apmaksāšana. Ja līgumā paredzēta samaksa par dokumentu sagatavošanu izsniegšanai, sagatavo rēķinu un sagaida apmaksu

 4. Dokumenta saņemšana
  Arhīvs un klients paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. Dokumentu saņem klātienē arhīvā, kur tas glabājas

 5. Dokumenta atgriešana līgumā noteiktajā termiņā
  Dokumentu atgriež arhīvā, kur tas glabājas

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu