Pirms lasītavas apmeklējuma lūdzam sazināties ar konkrētās lasītavas darbiniekiem un vienoties par apmeklējuma datumu un laiku.