Institūcija var pieprasīt konsultāciju dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos.

Konsultācijas pieprasījuma logā norāda jautājumu un vēlamo atbildes saņemšanas datumu.
Nospiežot pogu “Pieprasīt”, jautājumu iesūta LNA darbiniekam, kas uzrauga institūciju.