Arhīva izziņu var pieprasīt:

Lūdzam ņemt vērā, ka pa e-pastu sūtītajiem pieprasījumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. 

Ja neesat saņēmis apstiprinājumu 48 stundu laikā par e-pasta saņemšanu, lūdzu sazināties ar klientu atbalsta darbinieku. Tālrunis: +371 20027447.

Arhīva izziņu var saņemt:

  • elektroniska dokumenta veidā uz norādīto e-adresi vai e-pasta adresi;
  • elektroniska dokumenta veidā tiešsaistē arhīva tīmekļa vietnē, ja izmanto e-pakalpojumu,
  • pa pastu.

Aicinām izvēlēties arhīva izziņas saņemšanu elektroniska dokumenta veidā un e-adresē, jo elektroniskie dokumenti ir derīgi iesniegšanai visās valsts un pašvaldību iestādēs.

Arhīvs elektroniska dokumenta formā sagatavotu izziņu pēc klienta pieprasījuma var pārsūtīt  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.Klientam, kurš vēlās saņemt šādu pakalpojumu, pieprasījumā ir jānorāda, ka vēlas saņemt izziņu elektroniskā dokumenta formā savā e-adresē vai e-pastā un ka to nosūta arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Tālrunis informācijai par arhīva izziņu pieprasīšanu un saņemšanu 
+ 371 20027447

e-pasts LNA.izzinas@arhivi.gov.lv