Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients rakstiski, klātienē vai pa tālruni pieprasa pakalpojumu

 2. Līguma noslēgšana
  Arhīvs apzina veicamos darbus un to apjomu, sagatavo tāmi un līguma projektu. Līgumu var parakstīt klātienē vai elektroniski.

 3. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana, sagatavošana glabāšanai saskaņā ar līgumu
  Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana, sagatavošana glabāšanai saskaņā ar līgumu

 4. Rēķina sagatavošana
  Arhīvs sagatavo rēķinu atbilstoši paveiktā darba apjomam

 5. Rēķina apmaksa
  Klients apmaksā rēķinu