Latvijas Nacionālā arhīva darbinieks pēc pieprasījuma dodas uz objektu, veic vides apsekošanu un mikrobioloģiskā fona kontroli, novērtē glabāšanas faktorus un to atbilstību standartu un normatīvo aktu prasībām, veic glabājamo vienību fizisko un sanitāri higiēnisko pārbaudi. Pārbaudes rezultātā izstrādā atzinumu par glabāšanas apstākļu atbilstību prasībām un ieteikumus to uzlabošanai.

Glabātavas un glabājamo vienību fiziskā un mikrobioloģiskā apsekošana ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā.