Institūcija var izveidot glabājamo vienību pieņemšanas – nodošanas aktu un uzsākt to nodošanas procesu arhīvam.

Ja paredzēts nodot gan sistēmā reģistrētās, gan sistēmā nereģistrētās glabājamās vienības, tad katram veidam jāveido atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts. Atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts  jāveido arī  neaprakstītu un īslaicīgi glabājamu dokumentu nodošanai.