Latvijas Nacionālajā arhīvā veic papīra un kartona kompleksā analīzi, kas ietver pH vērtību mērījumus, šķiedru sastāva noteikšanu un mehānisko īpašību novērtēšanu.

Pakalpojuma ietvaros klients nogādā arhīvā analizējamā materiāla paraugu, arhīva darbinieki veic analīzes un sagatavo atzinumu par analīžu rezultātiem.

Papīra un kartona kompleksā analīze ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā.