Latvijas Nacionālajā arhīvā pēc klienta pieprasījuma veic dokumentu restaurāciju. Restaurācija ir darbību kopums, ko veic dokumentiem ar bojājumu vai bojāšanās pazīmēm, lai palēninātu to vecošanu un maksimāli atjaunotu to oriģinālo stāvokli, izmantojot atgriezeniskus materiālus.

Pakalpojuma ietvaros klients nogādā arhīvā restaurējamo dokumentu, arhīva speciālisti apzina veicamos darbus un veic dokumenta restaurāciju.

Dokumenta restaurācija ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā.