Arhīva izziņu var pieprasīt:

Lūdzam ņemt vērā, ka pa e-pastu sūtītajiem pieprasījumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis informācijai par arhīva izziņām + 371 20027447, e-pasts: LNA.izzinas@arhivi.gov.lv

Aicinām ikvienu iedzīvotāju sekot līdzi oficiālajai informācijai par Covid-19 pandēmijas dēļ valstī noteiktajiem drošības pasākumiem un atsevišķiem ierobežojumiem (skat. 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 662, Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai). 

Klientiem, ierodoties Arhīvā, jāievēro „Arhīva klātienes pakalpojumu saņemšanas noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības laikā”, higiēnas un sociālās (fiziskās) distancēšanās prasības. Uzturoties Arhīvā jāizmanto savus rakstāmpiederumus, citas ierīces un piederumus, nenododot tos citām personām.

Klātienes pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši  un “Norādījumiem Arhīva pakalpojumu sniegšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā”.