Latvijas Nacionālais arhīvs aicina studentu, skolēnu, darba kolektīvu un citu interesentu grupas uz ekskursijām, lai iepazītos ar arhīva vēsturi, darbību, glabātavām, sagatavotajām dokumentu izstādēm, interesantākajiem dokumentiem.

Ik gadus noteiktā laikā valsts arhīvs rīko “Atvērto durvju dienas”, kas saistītas ar arhīvu dokumentu un darbības popularizēšanas aktivitātēm un pasākumiem, kuras var apmeklēt ikviens interesents.

Latvijas Nacionālais arhīvs ir atvērts sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām, izglītības un kultūras iestādēm, lai īstenotu kopējus ar arhīvu dokumentu izmantošanu saistītus pasākumus.