Māra Sprūdža

Māra Sprūdža

Direktore
mara.sprudza [at] arhivi.gov.lv

Direktore apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 16.00–18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 20043706 vai e-pastu LNA@arhivi.gov.lv

Izglītība

 • 1996–1999 Rīgas Tehniskā Universitāte, Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte; kvalifikācija: Inženierzinātņu maģistrs konservācijas un restaurācijas tehnoloģijā          
 • 1990–1995 Rīgas Tehniskā Universitāte Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte; kvalifikācija: Inženieris - ķīmiķis konservācijas un restaurācijas tehnoloģijā

Darba pieredze

 • Kopš 01.2011.          Latvijas Nacionālā arhīvā direktore   
 • 09.2010.–12.2010.    Latvijas Valsts arhīvs, direktore
 • 01.2010.–09.2010.    Latvijas Valsts arhīvs, Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija, direktore        
 • 2006–2009    Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija, direktora vietniece
 • 2003–2006    Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, ģenerāldirektora vietniece       
 • 2001–2003    Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs, vadītāja vietniece     
 • 1996–2001    Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Dokumentu saglabāšanas daļas vadītāja
 • 1995–1996    Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija, I. kategorijas arhīvists - restaurators

Papildus ziņas par profesionālo darbību 

 • Kopš 2013    UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes eksperts   
 • Kopš 2011    Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” lektore, kurss "Dokumentu saglabāšana"       
 • Kopš 2009    Eiropas arhīvu vadošo saglabāšanas speciālistu grupas biedre       
 • Kopš 2006     Rēzeknes augstskolas profesionālā maģistra studiju programma "Arhīvniecība" lektore        
 • Kopš 2005     Eiropas Komisijas Eiropas arhīvu grupas locekle     
 • Kopš 2003     LVS/STK/22 „Muzeju, arhīvu un bibliotēku darbs” komitejas eksperts