Arhīvu inspekcija

-  veic plānotas un neplānotas pārbaudes institūcijās un akreditētos privātos arhīvos dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā

-  veic administratīvā pārkāpuma procesus saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma normām un piemēro administratīvos sodus par dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārkāpumiem institūcijās un akreditētos privātos arhīvos, kā arī par arhīva dokumentu izmantošanas kārtības pārkāpšanu Latvijas Nacionālā arhīva, institūcijas arhīva vai akreditēta privāta arhīva telpās (lasītavā)

-  izskata iesniegumus (sūdzības) par iespējamiem dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārkāpumiem institūcijās un akreditētos privātos arhīvos