Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība institūcijā var būt normatīvais akts, kurš apraksta visas darbības ar dokumentiem institūcijā, kā arī var būt dokuments, kurš apraksta tikai institūcijai specifiskās darbības.

Institūcijām Arhīvu likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi nosaka īpašas prasības arhīviski vērtīgo dokumentu sakārtošanā un aprakstīšanā.