Ikviena dokumenta iznīcināšanai institūcijai ir nepieciešama Latvijas Nacionālā arhīva atļauja. 

Atļaujas saņemšanu noformē ar Aktu par dokumentu atlasi iznīcināšanai, kuru saskaņo Latvijas Nacionālais arhīvs.

Aktu sastāda un ar Latvijas Nacionālo arhīvu saskaņo pirms dokumentu iznīcināšanas. 

Dokumentu iznīcināšana bez Latvijas nacionālā arhīva saskaņojuma ir prettiesiska un sodāma.