Elektronisko dokumentu pārvaldība

Elektroniskajiem dokumentiem lietu veido informācijas sistēmā vai ievietojot dokumentus elektroniskajās mapēs, pievienojot metadatus par katra dokumenta piederību attiecīgajai lietai. Elektroniskajiem dokumentiem metadatus, tai skaitā rekvizītus un dienesta atzīmes, veido elektroniski. Sarakstes dokumentiem nodrošina iniciatīvas dokumentu un atbildes dokumentu savstarpējo sasaisti ar metadatiem. Ja elektroniskos dokumentus nereģistrē informācijas sistēmā, tad dokumentu reģistrā, kur attiecināms, par dokumentu norāda:

1. autoru;

2. satura atklāstu;

3. datumu;

4. reģistrācijas numuru;

5. datnes nosaukumu, iekļaujot tās paplašinājumu;

6. citu informāciju pēc institūcijas ieskatiem (piemēram, lietas indeksu).

Dokumentu reģistra paraugi:

Elektronisko dokumentu aprakstīšana

Uzskaites sarakstu paraugi: