Lūdzu uzgaidiet...

Datu bāzu izvērtēšana

Vadlīnijas iestādēm valsts informācijas sistēmās esošo elektronisko datu izvērtēšanai, atlasei un nodošanai glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā

 

 

Datu bāzu izvērtēšana ir sarežģīta problēma, kurai nav vienota pieeja. Izvērtējot starptautiski pielietojamo praksi, Latvijas Nacionālais arhīvs rekomendē šādas vadlīnijas datu bāzu datu izvērtēšanai, atlasei un nodošanai glabāšanā

 

  1. Izvērtēšanu sāk ar dokumentu lietu identificēšanu datu bāzēs:

 

  • viens dokuments ir viena datu ievade gadījums par kādu objektu ar visām vērtībām, vai viens vaicājuma rezultāts

 

Piem.: Jānis Bērziņš reģistrēja Ford Focus 01.01.2000 ar numura zīmi DT  123

 

  • lietas un sērijas: visi datu ievades vai vaicājumu gadījumi

 

Piem.: visa informācija par visu personu reģistrētajām automašīnām, ieskaitot marku un modeli, reģistrācijas gadu, numura zīmēm utt.

 

  1. Lietām, konsultējoties ar Latvijas Nacionālo arhīvu, nosaka glabāšanas termiņus.

 

  1. Lemjot par datu nodošanu valsts glabāšanā, ņem vērā, ka datu bāzēs informācija par objektiem, “lietās” tiek nemitīgi papildināta.

 

Piem.: par 01.01.2000. reģistrēto Ford Focus ar numura zīmi DT 123 ik gadus tiek ievadītā informācija par tehniskās apskates veikšanu, apdrošināšanu utt.

 

  1.  Lai nepieņemtu datus ar vienu un to pašu informāciju, valsts glabāšanā nodod datus par tiem objektiem, par kuriem informācija vairs netiks papildināta, t.i., “lieta” kā tas ir analoģijā ar papīra dokumentiem, ir slēgta.

 

Piem. Valsts glabāšanā nodod datus par visām automašīnām, kuras ir izslēgtas no transporta līdzekļu reģistra, piem. 2013. gadā.

 

  1. Nodošanas termiņš valsts glabāšanā- 5 gadu laikā kopš lietas slēgšanas.

 

Piem. datus par visām automašīnām, kuras ir izslēgtas no transporta līdzekļu reģistra 2013. gadā, nodod valsts glabāšanā līdz 2018. gada 31. decembrim.

 

  1. Nodamo datu formāti: XML vai CSV. Ieteicamais- SIARD2.

 

7.Datu autentiskuma un juridiskā spēka nodrošināšana

Datu bāzēs, kurās netiek izmantots drošs elektroniskais paraksts un ir svarīga dokumentu juridiskā spēka nodrošināšana, ieteicams datnes ar datiem nodot  kopā ar atsevišķu vienu vai vairākām neparakstītām, kā arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītām XML datnēm. Minētajām datnēm jāsatur informāciju par  datņu jaucējvērtībām (Hash). Konkrētā XML datne apliecina datu integritāti un pēc tās ir pārbaudāms sākotnēji nodoto datu nemainīgums (vēlākas datu izmainīšanas gadījumā datņu Hash jaucējvērtības nesakrītīs ar XML datnē esošajām vērtībām).

 

Noderīgi rīki datubāžu arhivēšanai:
http://www.eark-project.com/resources/eark-tools

 


Uz augšu

alt