Izstāde
Izstādes afiša, uzraksts "Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu", divas fotogrāfijas no izstādes

LNA dokumentāro liecību izstāde “Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” līdz šā gada 22.maijam aplūkojama Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Izstādes atklāšanas pasākumā 2023. gada 2.maijā piedalījās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, LNA speciālisti, vēsturnieki, Balvu  skolu jaunatne, muzeja, domes vadība un interesenti. Izstāde ļauj ieskatīties un atcerēties ne tikai mūsu Latvijas valstiskuma atjaunošanā tik nozīmīgo 1990. gada 4. maiju – Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas dienu, bet sniedz arī ieskatu Trešās Atmodas laika notikumos Latvijā.

“Vēsturiskā atmiņa ir viena no iezīmēm, kas raksturīga valstij un tautai - tā ir jāsaglabā, jākopj un jāatceras. Visi svarīgie notikumi, kas ir bijuši, tautai ir jāatgādina, lai turpmākās  paaudzes saprastu, ka cīņa par brīvību un savu valsti nav viegla. Katra tauta ir tiesīga uz savu valsti.”, atklājot pasākumu, teica Latvijas Nacionālā arhīva eksperte Meldra Usenko.

Izstāde sniedz ieskatu Latvijas Nacionālā arhīva, kā arī Lietuvas un Igaunijas arhīvu dokumentārās liecībās, kurās atspoguļoti ne tikai 1990. gada 4. maija notikumi, bet arī šis mūsu tautas liktenī izšķirošais vēstures brīdis citu trešās Atmodas notikumu kontekstā, kuri Neatkarības deklarācijas pieņemšanu padarīja iespējamu.

Latvijas PSR Augstākās Padomes 1990. gada 4. maijā pieņemtajai Deklarācijai “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” bija izšķiroši svarīga iekšpolitiska un ārpolitiska nozīme valsts neatkarības atjaunošanas procesā.  Deklarācija ir mūsu valsts kontinuitātes pamats, jo ar tās pieņemšanu tika atjaunota 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika. Tās pieņemšana apliecināja, ka, lai arī Latvijas neatkarības piekritēji ir izvēlējušies nevardarbīgu un konstitucionālu neatkarības atjaunošanas ceļu, tie ir gatavi uz drosmīgiem un principiāliem lēmumiem.