16.‒18.gs. LVVA izstāde
Grāmatas atvērumos, fotokolāža

Izstādē “Pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un morālās dzīves liecības 16.–18. gadsimtā” apskatāmi Latvijas Valsts vēstures arhīva fondu materiāli, kas izmantoti arhīva jaunākajā publikācijā “Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 16.–18. gadsimtā = Policeyordnungen der Städte im Herzogtum Kurland und Semgallen im 16.–18. Jahrhundert”.

Pilsētu policijas nolikumi kalpoja “vispārējam labumam”, tādēļ liela daļa rātes likumu un policijas nolikumu pantu bija adresēta visu kārtu un sociālo slāņu iedzīvotājiem. Tomēr, neraugoties uz to, galvenā ideja, kas caurauž visu laiku pilsētu policijas nolikumus, ir sabiedrības iedalījums kārtās un slāņos, kā arī centieni saglabāt kārtu atšķirības. Pilsētu policijas nolikumi ir pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un morālās dzīves liecības, kas atspoguļo Kurzemes un Zemgales hercogistē valdošās tradīcijas un garu. Salīdzinot šos dažāda laika dokumentus, iespējams gūt priekšstatu par sadzīves kultūras attīstību hercogistes pilsētās.

Vitrīnās eksponēti dokumenti, kas saistīti ar dažādiem 17. un 18. gadsimta pilsētu tiesību aktiem un skar Bauskas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas un Ventspils pilsētu. Līdz ar dažādu gadsimtu nolikumu versijām un atšķirīgiem norakstiem vitrīnās apskatāmi pilsētu plāni un panorāmu skati, dokumenti par nolikumu izstrādi, dažādu nolikumu salīdzinājumi, kā arī pilsētnieku sūdzības par nolikumu neievērošanu un sadzīvi pilsētās kopumā.

Izstāde apskatāma Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, Slokas ielā 16, 1. stāvā arhīva darba laikā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Izstādi veidoja: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļa.

Informāciju sagatavoja arhīva eksperte Anete Mežmača
anete.mezmaca@arhivi.gov.lv
Tālr. +371 29627830