Klientu apkalpošana
Viedtālruņa ekrāns ar zaļu  tekstu “derīgs”, labajā augšējā stūrī kolāža ar arhīva plauktiem un apakšējā labajā stūrī paraug Covid-19 digitālajam sertifikātam.

No 11.10.2021. klientus un lasītājus Latvijas Nacionālais arhīvs klātienē pieņem epidemioloģiski drošā vidē atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 2.23.apakšpunktam. Ierodoties jāuzrāda derīgu sadarbspējīgu sertifikātu.