Izstāde
Uz melna fona balti burti, afiša un pasākuma programma, izstāde “Ar barikāžu gaišumu sirdīs” tiek eksponēta Balvu novada muzejā, apakšā gruzdošs ugunskurs

Atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 33. gadadienu,  Latvijas Nacionālā arhīva izstāde “Ar barikāžu gaišumu sirdīs” tiek eksponēta Balvu novada muzejā. Izstādē apkopoti fotodokumenti, kas atklāj vēsturisko Barikāžu norisi dažādās Rīgas un Latvijas vietās. Izmantoti LNA vēsturiskie materiāli un  autoru: P. Eglīša, J. Lāča, U. Pāžes, V. Mihailovska, J. Tihonova, L. Martinsona,  A. Tenasa un A. Elkšņa fotoattēli. Kontekstā atspoguļoti barikāžu laika notikumi Lietuvā un Igaunijā. Izstādē skatāmas fotogrāfijas arī no Igaunijas Nacionālā arhīva un Lietuvas Centrālā valsts arhīva fondiem. Izstāde  “Ar barikāžu gaišumu sirdīs” apskatāma līdz 02. martam.

1991. gadam Latvijas vēsturē un sociālajā atmiņā piemīt ne vien vēsturiska pagrieziena punkta nozīme, bet arī sevišķa emocionāla nokrāsa. 1991. gada janvāra barikādes līdzās akcijai “Baltijas ceļš” uzskatāmas par otru nozīmīgāko nevardarbīgās pretošanās akciju visā neatkarības atgūšanas periodā. Tā bija politiskās krīzes situācija, kad neatkarības pretinieki centās atjaunot jau zaudēto padomju varu. Barikādes bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem.

 Barikāžu laiks Latvijas tautai apliecināja, ka pilnīgas neatkarības atjaunošana ir vienīgais tai ejamais ceļš. Latvijas valstiskuma atjaunošanā izšķirošais – 1991. gads iesākās ar Barikāžu laiku no 13. līdz 27. janvārim, kam sekoja augusta puča trauksmainās dienas līdz Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” 1991. gada 21. augustā pieņemšana nesa Baltijas tautām sen gaidīto valstiskuma atjaunošanu de facto.