Sveicam un lepojamies!

Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) izsaka pateicību Latvijas Nacionālajam arhīvam par iespēju Rīgas konferences 2023 noslēguma pasākuma viesiem Rīgas Sv. Pētera baznīcā iepazīties ar LNA izstādi "Dziesmas spēks".
Rīgas konference katru gadu pulcē ievērojamu skaitu valstu un valdības vadītāju, ministrus, augsta līmeņa ārvalstu ekspertus, akadēmiķus un žurnālistus, kā arī dažādu institūciju pārstāvjus starptautiskās diskusijās par Eiropas un globālās drošības, ārpolitikas un ekonomikas jautājumiem, un ir viens no nozīmīgākajiem Baltijas jūras reģiona forumiem drošības un ārpolitikas jautājumos. Konferenci organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Arī šogad Rīgas konferencē piedalījās dalībnieki no vairāk nekā 40 valstīm. Mēs labprāt iepazīstinām konferences dalībniekus ar latviešu kultūras vērtībām, tādēļ īpaši novērtējam iespēju viesiem apskatīt šo izstādi.

Patiesā cieņā,
Sigita Struberga,
Latvijas Transatlantiskās organizācijas
ģenerālsekretāre