Izstāde
Izstādes "Dziesmu spēks" atklāšanas pasākums Torņkalnā

Dokumentāro liecību izstāde “Dziesmas spēks” izveidota, atzīmējot Dziesmu svētku tradīcijas 150. gadadienu 2023. gadā. Tā apskatāma Rīgas Lutera draudzes centrā Torņakalna ielā 5 no šā gada 30. maija līdz 15. jūlijam.

Izstāde ļauj iepazīties ar daudzveidīgu dokumentu klāstu un sniedz ieskatu Dziesmu svētku vēsturē, sākot no I Vispārīgajiem latviešu Dziedāšanas svētkiem līdz pat nupat izskanējušajiem XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem.

Vēsturiski latviešu Dziesmu svētki ir viens no svarīgākajiem kultūras notikumiem Latvijas dzīvē, kas ir saglabājies, mainoties režīmiem, varam un ideoloģijām. Pusotra gadsimta laikā dažādu vēsturisko notikumu kontekstā nemainīgs palicis viens no Dziesmu svētku galvenajiem uzdevumiem – uzturēt nācijas garīgo vienotību, it īpaši ilgajos padomju okupācijas gados gan Latvijā, gan trimdā.

Līdztekus LNA dokumentiem izstādē izmantotas fotogrāfijas no fotogrāfa Andra Tenasa personīgā arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma.