Ieplēsts dokuments vīrieša rokās
Fotogrāfs A.Tenass

Konstitucionālajam likumam
"Par Latvijas Republikas valstisko statusu – 30"

Šogad 21. augustā aprit 30 gadi, kopš Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma Konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”.

Latvijas valsts pilnīgas neatkarības atjaunošanā 1991. gada 21. augustā izšķiroša nozīme bija Latvijas Republikas Augstākās Padomes pieņemtajam Konstitucionālajam likumam “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, ar kuru tika izbeigts 1990. gada 4. maijā iesāktais pārejas periods un Latvijas 1922. gada Satversme kļuva par vienīgo Latvijas valsts konstitucionālo pamatu. Pēc 1991. gada 21. augusta Latvijas valdības svarīgākais uzdevums bija realizēt ekonomiskās un politiskās reformas valstī, stiprināt tās neatkarību.

Latvijas Nacionālais arhīvs, sagaidot Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 30. gadadienu, ir sagatavojis Latvijas valstiskuma atjaunošanas vēsturiski nozīmīgajai gadadienai veltītu izstādi. Izstāde dos iespēju iepazīties ar Latvijas Nacionālā arhīva, kā arī Lietuvas un Igaunijas arhīvu dokumentārajām liecībām. Lai ar izstādi pilnvērtīgi varētu iepazīties visi interesenti, tās teksti būs latviešu un angļu valodā.

Izstāde apskatāma pie Brīvības pieminekļa un eksponēta no 2021. gada 20. augusta līdz 2021. gada 26. augustam.