izstāde
Četri vīrieši uz četru valstu karogu fona

2021. gada 21. oktobrī Prāgā, Kampas laukumā, Baltijas valstu pārstāvji atklāja kopīgo izstādi par godu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas diplomātisko attiecību ar Čehiju simtgadei.

 

Izstādes goda viesi bija Čehijas Senāta prezidents Milošs Vstrčils (Miloš Vystrčl), Baltijas Asamblejas viceprezidents, Saeimas sadarbības grupas ar Čehiju priekšsēdētājs Jānis Vucāns, Igaunijas ārlietu ministra vietnieks Merts Volmers (Märt Volmer) un Lietuvas ārlietu ministra vietnieks Arnolds Pranckevičs (Arnoldas Pranckevičius). Atklāšanā Latvijas Nacionālo arhīvu pārstāvēja Meldra Usenko un Antra Mazūra.

 

Čehijas Senāta prezidents Milošs Vstrčils (Miloš Vystrčl), atklājot izstādi, apsveica trīs Baltijas valstis un Čehiju ar diplomātisko attiecību simtgadi un pauda gandarījumu par mūsu valstu ciešajām attiecībām, kas balstītas līdzīgā vēstures izpratnē un kopējās vērtības.  

 

Baltijas Asamblejas viceprezidents Jānis Vucāns uzsvēra, ka šogad atzīmējam Baltijas valstu un Čehijas diplomātisko attiecību simtgadi. Vienlaikus mūsu tautu attiecību vēsture ir daudz senāka. Latvijā tā aizsākās ar Brāļu draudzēm un Jana Amosa Komenska mantojumu. J. Vucāns pauda gandarījumu par mūsu valstu sekmīgo sadarbību un ciešajiem kontaktiem starp cilvēkiem. “Baltijas valstīm un Višegradas valstīm ir iespēja stiprināt sadarbību, sekmējot Eiropas ilgtermiņa attīstību,” atzīmēja Jānis Vucāns.  

 

Jānis Vucāns Čehijas Senātā tikās ar senatoru Jirži Drahošu (Jiří Drahoš), bijušo Čehijas Zinātņu Akadēmijas prezidentu, lai pārrunātu Izglītības, zinātnes un inovāciju jautājumus. J. Vucāns uzsvēra, ka Latvijai ir interese par Čehijas pieredzi sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru un CERN. Nākamgad Latvija būs Baltijas Asamblejas prezidentūra un kā savu prioritāti virzīs sadarbību zinātnē un inovācijās, tostarp ar Beniluksa, Ziemeļvalstīm un Višegradas valstīm.    

 

2021. un 2022. gadi ir vēsturiski nozīmīgi Baltijas valstu attiecībās ar Čehiju. Tie iezīmē mūsu diplomātisko attiecību simtgadi. 1921. gada 29. decembrī Čehoslovākija atzina trīs Baltijas valstis de jure, par to iesniedzot Latvijai notu 1922. gada 5. janvārī.

 

Izstādi “Čehijas - Baltijas gadsimts 1921-2021” ir veidojušas Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecības Prāgā. Izstādes kurators ir Mihals Švecs (Michal Švec). Izstāde tapusi ciešā sadarbībā ar čehu vēsturnieku Lubošu Švecu (Luboš Švec), kā arī Latvijas Nacionālo arhīvu.

 

Izstādes patrons ir Čehijas ārlietu ministrs Jakubs Kulkāneks (Jakub Kulhánek).

 

Izstāde Kampas laukumā ir skatāma līdz 2021. gada oktobra beigām. Pēc tam tā tiks eksponēta arī citās vietās Prāgā un Čehijā.