Izstāde
Iestudējuma radošā komanda pēc Kārļa Auškāpa un Andra Jansona dzejas izrādes "'Mūžības skartie" pēc Aleksandra Čaka poēmas motīviem pirmizrādes Dailes teātrī. Rīga, 1987. gada 21. decembris. Fotogrāfs G. Janaitis. LNA

Latvijas Nacionālā arhīva veidotā dokumentāro liecību izstāde “Mūžīgi Čaks” – veltījums Aleksandra Čaka 120. jubilejā, līdz 2022. gada septembra nogalei būs skatāma Liepājas Universitātē.

Izstādē “Mūžīgi Čaks” tiek atklāts mūžīgais, pārlaicīgais dzejnieka daiļradē – tas, kas paliek nemainīgs un saprotams neatkarīgi no laikmeta un paaudzes, kurai pieder tās lasītājs, no dvēseles visnoslēpumainākajiem pārdzīvojumiem A. Čaka mīlas lirikā, Rīgas tēlojumiem, līdz nacionālā pašapziņas, tēvzemes mīlestībai, ziedošanās un varonības tēmai.

Latvijas Nacionālā arhīva dokumentārais mantojums dod iespēju izstādes apmeklētājiem arī vizuāli ieraudzīt Rīgu un tās ļaudis A. Čaka daiļrades tapšanas laikā, rosinot interesi par dzejnieka personību, daiļradi, personības un laikmeta attiecībām. Popularizē Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu un Rīgas tēlu, kam A. Čaka daiļradē ir īpaša nozīme. Izstādē eksponēti daudzveidīgi gan formas, gan satura ziņā dokumenti, kas skatītājiem tiek piedāvāti, izmantojot īpašus scenogrāfiskus un audiovizuālus risinājumus.

Izstāde iepazīstina ar Latvijas Nacionālā arhīva uzkrāto daudzveidīgo dokumentu klāstu par dzejnieka, tulkotāja A. Čaka personību, laiku, kurā viņa daiļrade tapusi, darbu ekranizāciju (animāciju) un iestudējumiem. To bagātina materiāli no Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeja, Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas arhīviem, Liepājas teātra un Dailes teātra.

Izstāde izvietota Liepājas Universitātes ēkas 3. un 4. stāvā ( Lielā ielā 14, Liepājā)  un apmeklētājiem tā ir pieejama bez maksas. Izstāde apskatāma līdz 2022. gada 30.septembrim.