exh1 exh1 exh1 exh1

                           Informējam, ka sakarā ar Cēsu zonālā valsts arhīva dokumentu pārvietošanu, arhīva izziņu sagatavošanas laiks var pārsniegt 30 dienas. 

Lūdzu uzgaidiet...

Konsultācijas

Latvijas Nacionālais arhīvs:

  • Konsultē institūcijas arhīvu nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildē;
  • Sniedz metodisko palīdzību dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos;
  • Sniedz metodisko palīdzību pastāvīgi un ilglaicīgi glabājamo dokumentu aprakstīšanā;
  • Konsultē un vada dokumentu nodošanu valsts glabāšanā;
  • Konsultē, sniedz metodisko palīdzību un koordinē dokumentu pieņemšanu likvidācijas un maksātnespējas procesā no privātpersonām (t sk. izsniedz izziņas par parādnieka dokumentu nodošanu glabāšanā vai dokumentu neesamību).

 

Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienību kontaktinformācija

 


Konsultācijas var saņemt arī izmantojot e-pakalpojumu iestāžu portālā

 


Uz augšu

alt