Skandu ielas 14 lasītavas septembrī vēl būs slēgtas!

Lūdzu uzgaidiet...

Konsultācijas

Latvijas Nacionālais arhīvs:

  • Konsultē institūcijas arhīvu nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildē;
  • Sniedz metodisko palīdzību dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos;
  • Sniedz metodisko palīdzību pastāvīgi un ilglaicīgi glabājamo dokumentu aprakstīšanā;
  • Konsultē un vada dokumentu nodošanu valsts glabāšanā;
  • Konsultē, sniedz metodisko palīdzību un koordinē dokumentu pieņemšanu likvidācijas un maksātnespējas procesā no privātpersonām (t sk. izsniedz izziņas par parādnieka dokumentu nodošanu glabāšanā vai dokumentu neesamību).

 

Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienību kontaktinformācija

 


Konsultācijas var saņemt arī izmantojot e-pakalpojumu iestāžu portālā

 


Uz augšu

alt