Rēzeknes zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Ludzas un Rēzeknes pilsētu un rajonu vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, valsts uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju dokumenti par laiku no 1945. gada līdz 1991. gadam (tajā skaitā likvidēto Viļānu, Rēzeknes, Ludzas apriņķu (1945-1949), Kārsavas (1947-1962), Maltas(1950-1959), Varakļānu (1945-1956), Viļānu (1950-1961) un Zilupes rajonu (1950-1959) iestāžu dokumenti.

 • Latvijas Republikas perioda Rēzeknes un Ludzas pilsētu un rajonu Zilupes un Ciblas novadu teritoriālo valsts institūciju, pašvaldību un to dibināto institūciju, valsts un pašvaldību uzņēmumu dokumenti par laiku no 1991. gada.

 • Rēzeknes un Viļānu apriņķa (1944-1949), Viļānu, Varakļānu, Maltas rajona (1950-1962), Rēzeknes pilsētas un rajona, Ludzas rajona tiesu dokumenti par laiku no 1950. gada līdz 1997. gadam.

 • Atmodas laika Rēzeknes rajona sabiedrisko un politisko organizāciju dokumentārās liecības (1989-1991).

 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Ludzas rajona, Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļu norakstīto pasu kolekcija (1997-2011).

 • Mājas grāmatu, dzīvokļu un pierakstīšanās kartīšu kolekcija par laiku no 1945. gada līdz 2009. gadam.

 • Ludzas valsts notariāta kantora (1944-1993), Rēzeknes valsts notariāta kantora (1945-1993), Viļānu valsts notariāta kantora (1947-1963), Varakļānu valsts notariāta kantora (1946-1952) dokumenti.

 • Informatīvais fonds „Latgales kultūras centrs”.

 • Laikrakstu „Rēzeknes Vēstis” („Darba Karogs”) un „Ludzas Zeme” („Za Pobedu Komunizma”, „Ludzas Pravda”) redakciju dokumentu fondi par laiku no 1945. gada līdz 1992. gadam.

 • Republikāniskās pēcārstēšanas slimnīcas „Rāzna”, Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” dokumenti no 1945. gada līdz 2000. gadam.

 • Ludzas un Rēzeknes pilsētās un rajonos likvidēto, bankrotējušo privāto juridisko personu dokumenti.

  Uzkrātie dokumenti sniedz ziņas par institūcijas / uzņēmuma darbību, ziņas par īpašuma piederību, par tiesas procesiem, par personu darba stāžu, mācībām, par personas dzīves vietu, par dienestu armijā līdz 1991. gadam, kā arī likvidēto institūciju dokumenti par laiku līdz to likvidācijai.