Liepājas zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Kuldīgas rajona, Liepājas pilsētas un rajona vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dokumenti no 1945. gada līdz 1991. gadam, tajā skaitā likvidēto Aizputes, Kuldīgas, Liepājas apriņķu (1945-1949) un Aizputes (1949-1962), Alsungas (1949-1956), Priekules, Skrundas (1949-1959) rajonu iestāžu dokumenti.

 • Latvijas Republikas perioda Liepājas pilsētas un rajona, Kuldīgas rajona vietējo valsts un pašvaldību institūciju dokumenti (1991-2009).

 • Liepājas un Kuldīgas pilsētās un rajonos, Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Skrundas un Vaiņodes novados likvidēto, bankrotējušo privāto juridisko personu dokumenti.

 • LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Kuldīgas rajona, Liepājas pilsētas un rajona nodaļu norakstīto pasu kolekcija.

 • Mājas grāmatu un dzīvokļu pierakstīšanās kartīšu kolekcija (1945-2009).

 • Lauksaimniecības uzņēmumu – kolhozu, padomju saimniecību, paju sabiedrību – dokumenti; mācību iestāžu, tostarp Liepājas pedagoģijas akadēmijas dokumenti; veselības aprūpes, kultūras, sporta iestāžu un organizāciju dokumenti.

 • Valsts Liepājas teātra dokumenti. Fondu veido gan pastāvīgi glabājamie, gan personālsastāva dokumenti par 1945.-1995. gadiem, tajā skaitā izrāžu afišas un programmas, kostīmu skices un bagātīgs fotogrāfiju klāsts no izrādēm.

 • Ievērojamākie ir rūpnīcas „Sarkanais Metalurgs”, Liepājas sērkociņu fabrikas „Baltija”, Liepājas linoleja rūpnīcas, Liepājas lauksaimniecības mašīnu rūpnīcas, Liepājas mašīnbūves rūpnīcas, Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas, Valsts firmas „Lauma” dokumentu fondi.

 • Raksturīgu dokumentu kopumu veido ar jūrniecību saistīto uzņēmumu fondi, tādi kā, Okeāna zvejas flotes Liepājas bāze, Liepājas jūras zvejas osta (1949-1970), Liepājas jūras tirdzniecības osta (1945-1967).

 • Likvidēto, bankrotējušo un privatizēto valsts iestāžu un uzņēmumu personāla dokumenti.

 • Aizputes valsts notariāta kantora (1945-1955), Kuldīgas valsts notariāta kantora (1945-1993), 1. Liepājas valsts notariāta kantora (1945-1993) un 2. Liepājas valsts notariāta kantora (1953-1962, 1969-1993) dokumenti.

 • Aizputes un Kuldīgas apriņķu un rajonu tiesu, Alsungas un Priekules rajona tautas tiesu, Liepājas pilsētas un rajona tiesu dokumenti par laiku no 1945. gada līdz 1997. gadam.