Personāla dokumentu valsts arhīvā uzkrāti:

  • Personāla dokumenti (personas lietas un kartītes, pensiju lietas, personu konti, sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes u.c. dokumenti).

  • No likvidētajām un reorganizētajām institūcijām neizņemtie dokumentu oriģināli (vairāk nekā 184 tūkstoši dokumentu – darba grāmatiņas, izglītības dokumenti, algas nodokļa grāmatiņas u.c.).

  • iedzīvotāju norakstītās pases no 1996. gada līdz 2009. gadam ieskaitot (vairāk nekā 986 tūkstoši dokumentu).

  • Medicīnas dokumenti (slimību un dzemdību vēstures, slimnieku kartotēkas u.c.).

  • Izglītības dokumenti.

  • Mājas grāmatas.

  • Kuģu ruļļi.