Alūksnes zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Alūksnes, Balvu un Gulbenes pilsētu un rajonu vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, valsts uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju dokumenti par laiku no 1945.gada līdz 1991.gadam, tajā skaitā likvidēto Alūksnes, Gulbenes, Viļakas apriņķu (1944-1949) un Abrenes (1950-1959), Apes (1950-1956) rajonu iestāžu dokumenti.

 • Alūksnes, Balvu un Gulbenes rajonu Latvijas Republikas perioda vietējo valsts un pašvaldību institūciju dokumenti (1992-2009).

 • Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Valkas, Viļakas apriņķa, Alūksnes, Apes, Balvu, Gulbenes rajona, tiesu dokumenti (1944-1993).

 • Atmodas laika sabiedrisko un politisko organizāciju dokumentārās liecības.

 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Alūksnes, Balvu, Gulbenes rajona nodaļu norakstīto pasu kolekcija (1992-2010).

 • Mājas grāmatu, dzīvokļu un pierakstīšanās kartīšu kolekcija (1945-2009).

 • Alūksnes, Balvu (1973-1993), Gulbenes, Viļakas (1948-1955) valsts notariāta kantoru dokumenti (1945-1993).

 • Laikrakstu „Oktobra karogs”, „Dzirkstele”, „Vaduguns” redakciju dokumenti (1945-1991), likvidēto laikrakstu redakciju dokumenti.

 • Likvidēto, bankrotējošo privāto juridisko personu dokumenti.

 • Rūpniecības uzņēmumu dokumentu fondi. Nozīmīgākie – Vidzemes alus rūpnīca, Viļakas linu fabrika un Rankas kartona fabrika. (Arhīva 102. fondā „Likvidētie rajonu rūpkombināti Alūksnes filiāles zonā” atrodamas ziņas, ka rūpkombinātos 1945.-1963.gados darbojās: apavu darbnīcas, ādu ģērētavas, drēbnieku darbnīcas, dzirnavas, frizētavas, galdnieku darbnīcas, kalēju darbnīcas, kaļķu cepļi, keramikas un ķieģeļu cepļi, podnieku darbnīcas, pulksteņu darbnīcas, riteņu darbnīcas, sedlinieku darbnīcas, svaru remonta darbnīcas, kā arī strādāja fotogrāfi, adītājas, audējas, mucenieki, darvas tecinātāji, filču vēlēji, karošu gatavotāji, skaidu plēsēji, skārdnieki un citi amatnieki).

 • Uzkrātie dokumenti sniedz ziņas par institūcijas / uzņēmuma darbību, ziņas par īpašuma piederību, par tiesas procesiem, par personu darba stāžu, mācībām, medicīniskas ziņas par personu, ziņas par personas dzīves vietu, par dienestu armijā u.c.